Werkplek In & Autput
De werkplek is in principe altijd in de thuissituatie. Soms is het voor de specialistische begeleiding of behandeling beter om de trainingen en oefensituaties niet in de thuissituaties te doen. Dan zal in overleg met het kind en/ of gezinslid naar de werkplek van de werknemer of de locatie, waar de problemen zich voordoen,  uitgeweken worden.