Contactpersonen In & Autput
In & Autput bied elk gezin een vast contactpersoon. Dat betekent dat steeds dezelfde medewerker met het gezin communiceert en werkt in de thuissituatie. Wanneer de medewerker langdurig ziek is, zal in overleg met ouders bekeken worden of en hoe een andere werknemer het zal overnemen.
Ditzelfde geldt ook wanneer de samenwerking met de medewerker van In & Autput en het kind of het gezin, om welke reden, niet goed verloopt.