Wat biedt In & Autput?

In & Autput biedt specialistische begeleiding en behandeling  aan kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum , hun gezinnen en/ of personen uit het netwerk van het gezin;

In & Autput biedt specialistische begeleiding en behandeling alleen aan gezinnen of personen met een Persoonsgebonden Budget;

In & Autput  biedt deze specialistische begeleiding en behandeling zo gewenst in de vorm van Adviseren, Coaching en Training;

In & Autput  biedt, gericht op de situatie van het kind en zijn gezin, een flexibele vorm van specialistische begeleiding en behandeling in de thuissituatie en/ of binnen het netwerk.

 
Daarnaast kan In & Autput ook het volgende bieden:

Het  schrijven van verslagen ten behoeve van bijvoorbeeld ‘Indicatie Aanvragen voor PGB’;

Een telefonisch of e-mail consult met kind en/ of ouder;

Voorlichting geven over de autismespectrumstoornis van het kind aan bijvoorbeeld begeleiders van een(sport)club of leraren op de school.