Welkom bij In & Autput in Rhoon 

 

 

 

 

 

Een toelichting bij de tekening

De betekenis van de tekening, die ik gemaakt heb voor In- & Autput, is dat er eerst een gezin is met een kind met een autismespectrumstoornis. In dit gezin zijn dan nog problemen, omdat het moeilijk is om met autisme om te gaan (in de tekening zijn de problemen de regenwolken). Maar door middel van In- & Autput (de machine) en adviseren, coaching en training, wordt het gezin geholpen, wordt het steeds makkelijker om met autisme om te gaan en ziet het er voor het gezin toch wat zonniger uit!

Getekend en beschreven door Joey, 14 jaar

(Alle namen zoals gebruikt op de website zijn uit privacy overwegingen gefingeerd)